Beheer Vak in Kliniese Navorsing

In wetenskaplike navorsing is 'n beheermaatskappy iemand wat gebruik word om 'n grondslag vir vergelyking te bied. Wanneer die individue wat as beheervakke dien, saamgevoeg word, word hulle die kontrolegroep genoem.

Beheermaatreëls kan in kliniese toetse gebruik word om meer inligting oor verskillende gesondheidstoestande en hul behandelings te verkry. Dikwels, maar nie altyd nie, is die beheermaatskappy 'n gesonde vrywilliger wat geen mediese toestande het nie.

Beheermaatreëls is tipies onderhewig aan insluitingskriteria, wat beteken dat hulle sekere eienskappe moet besit om die rekening vir die studie aan te pas, en uitsluitingskriteria, wat eienskappe is wat hulle kan uitsluit om as 'n beheermaatskappy te dien. Sulke eienskappe sluit in ouderdom, geslag, mediese toestand en mediese geskiedenis.

Hoe 'n beheermaatskappy gebruik kan word

Daar is verskillende maniere waarop 'n beheermaatskappy gebruik kan word:

As vergelyking met mense met 'n spesifieke toestand: Beheermaatreëls mag aan 'n groep gesonde individue behoort wat bestudeer word om te sien hoe hul simptome, eienskappe of gedrag vergelyk met 'n groep individue wat aan 'n sekere gesondheidsversteuring ly. Mense wat vrywillig dien om as gesonde beheervakke te dien, word dikwels betaal vir hul deelname aan die studie.

Ontvang van 'n placebo: In kliniese proewe met betrekking tot die veiligheid en doeltreffendheid van 'n nuwe medikasie of behandeling, sal beheervakke individue wees wat dieselfde gesondheidsprobleem as die vakke het, maar wat 'n placebo ontvang of 'n "sham" behandeling ondergaan.

Hierdie groep kan na verwys word as "placebo-kontroles." In sulke studies word vakke tipies willekeurig aan die behandelingsgroep of die placebo-kontrolegroep toegewys.

Vergelyking van 'n nuwe na 'n ou behandeling: In hierdie tipe studie sal beheervakke 'n reeds bewese vorm van behandeling ontvang en dan vergelyk word met individue wat 'n nuwe vorm van behandeling ontvang.

Bestudeer ontwerpstipes en effek op beheermaatreëls

Daar is 'n paar verskillende tipes studieontwerpe wat beheersvakke behels:

Beskerming van beheermaatreëls

In kwaliteit kliniese studies is daar prosesse in plek om beskerming te bied teen skade aan beheermaatreëls. Tipies is ingeligte toestemming vereis, waarin deelnemers inligting ontvang oor moontlike risiko's of voordele van deelname aan die studie. Sommige studies moet hul ontwerpe hê, en dus die hantering van beheermaatreëls wat deur institusionele hersieningsrade (IRB's) en / of deur verskeie federale agentskappe goedgekeur word voordat dit uitgevoer kan word.

Bron:

"Meer inligting oor kliniese studies" ClinicalTrials.gov Website