MDS 3.0 - Kognitiewe Patrone

BIMS onderhoud sleutel vir volledige foto van inwoner

Die vlak van kognitiewe vermoë onder verpleeginrigting inwoners help om 'n behoorlike sorgplan te bepaal en dra dus by tot die gehalte van sorg en lewensgehalte. In die verlede is verstaan ​​kognitiewe patrone gedoen deur bloot inwoners in ag te neem en notas te maak. Baie het verander onder MDS 3.0-kognitiewe patrone in Verpleeginrigting inwoners.

Verpleegfasiliteite moet bepaal of die Kort Onderhoud vir Geestelike Status ( BIMS ) met 'n maatskaplike werker by inwoners uitgevoer kan word.

Dit bied 'n baie beter aanduiding van 'n inwoner se kognitiewe vermoë.

Sonder 'n poging tot kognitiewe onderhoud kan 'n inwoner verkeerde etikette hê op grond van sy of haar verskyning of veronderstelde diagnose.

Die BIMS moet uitgevoer word indien die inwoner mondelings kan reageer of die antwoorde kan uitskryf.

Hoekom Dit is belangrik

'N Gestruktureerde kognitiewe onderhoud is belangrik:

Lewenskwaliteit vir inwoners

Wanneer alles gesê word, gaan dit oor die kwaliteit van lewe vir inwoners. Waarneming alleen kan misleidend wees. Omgekeerd kan sommige inwoners meer kognitief ongeskonde wees as wat hulle eintlik is.

As u nie kognitiewe inkorting korrek diagnoseer nie, loop u die risiko van die inwoner dat u nie toepaslike kommunikasie, waardevolle aktiwiteite en terapieë wat andersins aangebied word, sal misloop nie.

Bepaling as jy kan voer en onderhou

Fasiliteite moet assesserings van kognitiewe funksie met beroeps- en spraakterapie-spanlede koördineer wanneer 'n pasiënt geïdentifiseer word. Die meeste inwoners moet die BIMS kan probeer. Daar is uitsonderings.

Die onderhoud moet nie gepoog word indien die inwoner selde / nooit verstaan ​​word of 'n tolk benodig word nie, maar nie beskikbaar nie.

Voorbereiding vir die onderhoud

Kort Onderhoud vir Geestelike Status

Die volgende vorm die BIMS-onderhoud.

Assessering van 'n inwoner se geestestoestand bied 'n direkte begrip van inwonerfunksie.

> Bron:

> CMS se RAI weergawe 3.0 handleiding