Volwassenesorgsentrums

Volwasse dagsorg bied beide respyt vir versorgers sowel as 'n broodnodige sosialisering vir seniors. Hierdie artikel bied 'n oorsig van volwasse dagsorgsentrums vir lesers.

Die tipiese program vir volwassene-dagdienste (ADS) is in 1992 begin as 'n privaat, nie-winsgewende diensverskaffer van 'n enkele plek.

Volgens Met Life is die tipiese dagsentrum gemiddeld 17 jaar in gebruik.

Winsstatus

Sewe en twintig persent van die sentrums is in 2002 met 22% winsgewend. Byna driekwart van alle sentrums (71%) is winsgewend (56%) of geaffilieer met die openbare of staatsektor (16%). Die meerderheid is staats-gesertifiseer of gelisensieer.

Administrasie en Personeel

Befondsing en Fooie

Deelname en demografie

Gesondheidsvoorwaardes

Dienste Met dien verstande

MetLife het aanbeveel dat, in afwagting van toekomstige behoeftes en groei, ADS:

Aangesien die samelewing wegbeweeg van geïnstitusionaliseerde versorging tot tuisgebaseerde sorg en veroudering in plek, sal die belangrike rol wat volwassenesdagdienste speel, groei.

Nou is dit die tyd om dit as 'n lewensvatbare besigheidsopsie te beskou en ook 'n opsie vir 'n geliefde onder jou sorg.