Volwassenedag Dienste Reëls en Regulasies

Elke staat het sy eie stel vereistes vir volwasse dagprogramme

Een van die belangrikste faktore om mense te help om op ouderdom te ouderdom, maak seker dat die sosiale aspekte van sorg in die gemeenskap voorsien word. Volwasse dagsorg- of volwassene-dagdienste (ADS's) is 'n belangrike deel van die versorgingspuzzel vir ouer volwassenes met fisieke of geestelike uitdagings wat tuis wil bly en steeds 'n hoë lewenskwaliteit het. Met toenemende belang kom meer ondersoek, insluitende 'n toenemende aantal vereistes vir beide personeel en fasiliteite.

Vanuit die oogpunt van gesinne en seniors, hulle is lief vir hierdie, is natuurlik 'n pluspunt.

Lisensiëring, Sertifisering en Ander Vereistes

Die meerderheid van die state vereis lisensie, sertifisering, of albei. Volgens die Amerikaanse Departement van Gesondheid en Menslike Dienste:

"Sertifisering" beteken dat die individuele program vir volwassene-dagdiens geëvalueer en goedgekeur is relatief tot standaarde wat deur die Departement van Menslike Dienste bepaal is. Hierdie standaarde wissel na gelang die program 'n gesondheidsdiens vir volwassenes of 'n sosiale ADS-program is.

Lisensiëringsprosedures wissel van staat tot land, met verskillende vereistes gebaseer op die tipe dienste wat verskaf word. Byvoorbeeld, 'n dagsorgprogram wat volwassenes met demensie bedien, moet spesifieke riglyne nakom, asook 'n program wat beide dag en nag werk.

State wat nie lisensie of sertifiseer in die algemeen vereis dat openbare befondsde ADS verskaffers amptelike ooreenkomste met 'n staatsagentskap aangaan nie, met vermelding dat hulle aan mandaatvereistes sal voldoen.

Met die groei van die verouderende bevolking sal spesifieke standaarde voortgaan om te ontwikkel.

Definisies van Volwassenedagdienste

State wissel aansienlik in die terme wat hulle vir ADS gebruik.

Volwassene-dag gesondheidsorg word gedefinieer as 'n dagprogram wat toesig hou oor die verskaffing van geskoolde verpleeg- en rehabilitatiewe terapie dienste in bykomend tot kerndienste wat in volwasse dagsorg verskaf word.

Definisies van volwassenedagdienste bevat gewoonlik 'n verklaring oor hul doel, die aantal mense wat bedien kan word, en die aantal ure wat 'n persoon mag bedien, word beperk.

Oor die algemeen kan volwassenesdagdienste 'n wye verskeidenheid mense met 'n verskeidenheid verskillende kwessies bedien. Volgens 'n opname deur Met Life is die meeste mense in volwassenedagdienste vroue, en die oorgrote meerderheid is meer as 65. Daarbenewens:

Personeelvereistes

State wissel met betrekking tot die aantal personeel benodig. Alle state benodig spesifieke soorte personeel vir ADS-programme. Die groot verskil in vereistes tussen volwasse dagsorg en volwassene gesondheidsorg is laasgenoemde moet gelisensieerde verpleegkundiges in sommige hoedanigheid beskikbaar hê.

Die National Adult Day Services Association bied 'n volledige lys van state-by-state vereistes.