Wat is Gender Essentialism?

Hierdie verouderde teorie veronderstel mans en vrouens het intrinsieke verskille

Gender-essensialisme is die wydverspreide en verouderde idee dat mans en vroue anders optree en verskillende opsies in die lewe het as gevolg van intrinsieke of noodsaaklike verskille tussen die geslagte. Met ander woorde, dit is die idee dat mans en vroue fundamenteel verskil vir redes wat onveranderlik is.

Gender-essensialisme word dikwels gebruik om geslagsgebaseerde vooroordeel in die samelewing te verskoon.

Byvoorbeeld, dit kan gebruik word om die idee te regverdig dat werk wat tradisioneel deur vroue gehou word dikwels minder respek en laer betaal word. Gender-essensisme word beide deur geslagstereotipes ingelig en versterk. Dit kan talle uitwerking op die samelewing hê.

Gender Essentialisme en Homofobie

Hierdie verouderde konsep kan aannames bevorder oor hoe verhoudings "moet" werk wat gebaseer is op essensiële begrippe van gendered gedrag. Byvoorbeeld, vra 'n getroude lesbiese paartjie, "Watter een van julle is die man?" aanvaar dat die tradisionele manlike rol nodig is vir 'n suksesvolle huwelik. Dit impliseer verder dat een van hulle die manlike rol moet uitvoer, wat ook al beteken.

Geslag Essentialism en nie-binêre geslagte

Geslags-essensisme word egter nie deur bewyse ondersteun nie. In plaas daarvan is dit 'n algemene stelsel van vooroordele wat beïnvloed hoe die wêreld werk. Mense wat nie-binêr identifiseer, verwerp eksplisiet die idee van gender-essensialisme deur manlike of vroulike identiteite te verlaat.

Mense wat as manlik en vroulik identifiseer, kan ook gender-essensiële norme verwerp deur aksies, oortuigings en gedrag.

Hoe Geslag Essentialisme Imperium Toestand

Gender-essensialisme kan dit vir mense moeilik maak om aktiewe keuses te maak oor toestemming . Dit is gedeeltelik omdat baie algemene gender-essensiële idees oor seksuele gedrag handel.

Byvoorbeeld, mans en seuns kan van kleins af geleer word dat hulle altyd van seks verwag word. In teenstelling hiermee word vroue die teenoorgestelde geleer. Dit plaas druk op mans om seksueel en seksueel aggressief te wees. Terselfdertyd word vroue aangemoedig om hul seksuele begeertes te ontken.

Gender-essensialisme moedig ook verkragtingskultuur aan, aangesien mans glo dat hulle 'n vrou vir seks moet druk en dat die man op seks geregtig is.

Sulke dinamika kan ook in dieselfde geslagspaartjies speel. Hulle kan egter op effens verskillende maniere verskyn. Sommige gay mans, byvoorbeeld, kan 'n moeilike tyd hê om te erken dat hulle nie altyd belangstel in seks nie. Sommige lesbiërs kan sukkel om seksueel selfversekerd te wees.

Refuting Gender Essentialism

Mense wat teen gender essentialisme argumenteer, probeer nie om te beweer dat manlike en vroulike liggame dieselfde is nie. In plaas daarvan betuig hulle dat daar geen rede is dat die biologiese verskille tussen die geslagte tot spesifieke verwagtings vir manlike en vroulike gedrag behoort te lei nie. Hulle glo dat daar geen rede is dat sulke verskille ongelykhede in geleenthede moedig nie.

In die seksuele wêreld kan die argument wees dat sommige mense geneig kan wees om meer aktief te wees, en ander meer passief in die slaapkamer.

Daar sal egter van die verskille verwag word om meer te doen met persoonlikheid en ander faktore as met geslag. Trouens, terwyl daar dikwels een lid van 'n egpaar is wat meer belangstel in seks, kan daardie persoon van enige geslag wees.

Argumente teen gender-essensialisme word ondersteun deur bewyse dat geslagsverwagtings beduidend verskil oor kulture. Hulle word ook ondersteun deur baie verskillende seksuele en geslagsnorme wat op verskillende plekke en verskillende tydperke bestaan ​​het. Sulke verskille is duidelik met betrekking tot nie net seksuele gedrag nie, maar ook 'n verskeidenheid ander aspekte van die lewe.

Bronne:
Arends-Tóth J, van die Vijver FJ. Kulturele verskille in gesins-, huweliks- en geslagsrolwaardes onder immigrante en meerderheidslede in Nederland. Int J Psychol. 2009 Junie; 44 (3): 161-9.

Schmitt, DP (2003), Is mans universeel meer ontslag as vroue? Geslagsverskille in romantiese gehegtheid oor 62 kulturele streke . Persoonlike Verhoudings, 10: 307-331.