Watter diere kan opgelei word as Diens Diere?

Terwyl die meeste honde is, kan ander diere die rol van diensdiere vervul

Watter tipes diere kan diensdiere wees? Onder die Wet op Gestremdhede het 'n spesifieke definisie vir diensdiere , maar die verskeidenheid diere wat opgelei kan word om persone met gestremdhede te help, kan 'n wyer verskeidenheid diere insluit.

ADA Definisie Diens Diere

Die Wet op die Amerikaners met Gestremdhede se finale regulasies vir titel II (staats- en plaaslike owerheidsdienste) en titel III (openbare verblyf en kommersiële fasiliteite) verduidelik en verfyn kwessies wat die afgelope 20 jaar ontstaan ​​het en bevat nuwe en opgedateerde vereistes.

Die reël definieer " diensdiere " as 'n hond wat individueel opgelei is om werk te doen of take te doen ten bate van 'n individu met 'n gestremdheid. Die reël bepaal dat ander diere, hetsy wild of huishoudelik, nie as diensdiere kwalifiseer nie. Honde wat nie opgelei is om take te verrig wat die uitwerking van 'n gestremdheid verminder nie, insluitend honde wat suiwer vir emosionele ondersteuning gebruik word, is nie diensdiere nie.

Die finale reël verklaar ook dat individue met verstandelike gestremdhede wat diensdiere gebruik wat opgelei is om 'n spesifieke taak uit te voer, deur die ADA beskerm word. Die reël laat die gebruik van opgeleide miniatuurperde as alternatief vir honde toe, onderworpe aan sekere beperkings. Om buigsaamheid in situasies toe te pas waar 'n perd gebruik word, sal nie gepas wees nie, sluit die finale reël nie miniatuurperde in die definisie van 'diensdiens' nie.

Ander diere opgelei as Diens Diere

Daar is baie soorte diere wat opgelei word om persone met gestremdhede te help.

Byvoorbeeld, Capuchin ape is opgelei om verlamde individue te help om daaglikse take te verrig en om hul hanteerders te wees. Die organisasie Helpende Hands het sedert 1979 die opleiding en aaphelpers met diegene in nood nodig.

Vir sommige pasiënte met psigiatriese versteurings is honde goeie diensdiere, maar hulle is nie alleen in hierdie taak nie.

Ander diere wat opgelei is om te help, sluit in papegaaie, frette, en selfs eende.

Verskille tussen Emosionele Ondersteuningsdiere, Terapie Diere en Diens Diere

Daar is 'n bepaalde verskil tussen 'n diensdiens en emosionele ondersteuningsdiere of terapeutiese diere.

Diensdiere, en meer spesifiek dienshonde, is hoogs opgeleide assistente met spesifieke werk om hul metgeselle te help. Diensdiere word deur die ADA gedek en word ook spesiaal oorweeg met hul hanteerders met betrekking tot toegang en verblyf.

Terapeutiese diere is dikwels honde, baie soos hul dienshond-eweknieë, maar het verskillende rolle en regsbenamings. Hulle ondergaan gespesialiseerde opleiding en verskaf sielkundige en fisiologiese hulp aan individue.

Emosionele ondersteuningsdiere vereis nie gespesialiseerde opleiding nie, maar bied emosionele ondersteuning aan gestremde individue. Emosionele ondersteuningshonde en hul eienaars word nie dieselfde regte as diensdiere verleen nie, maar hulle geniet wel 'n mate van vergoeding kragtens die Wet op Behuising.

Kom meer te wete oor diensdiere en die ADA.