Werknemersvoldoening

Sleutel tot behoud en werwing

Om talentvolle personeel in die verouderingsbedryf te vind en te hou, is moeilik. Omset is oorvloedig. Lone is laag. Voordele is minimaal. Tog is daar baie wat 'n loopbaan in die bedryf maak. Werknemersvoldoening is meer as lone en voordele. Die ontasbare bates van personeelbevrediging - onder andere respek en bemagtiging - is die sleutel tot behoud en werwing in die bedryf.

My InnerView

My InnerView is die voorste verskaffer van bevrediging opnames. Hul Nasionale Opname van Verbruikers- en Werknemersvredenheid in Verpleeghuise is 'n jaarlikse inisiatief wat gebaseer is op die land se grootste privaat datastel van bevredigingsstatistieke vir die senior sorgprofessie. Die opname bied 'n goeie barometer vir die begrip van werknemerstevredenheid en begrip van hoe om beter werkervaringe te skep.

In die jongste opname het 283.404 werknemers deelgeneem, waarvan 40% verpleegassistente was; 19% verpleegsters; 41% ander. Demografie toon dat dit 'n verouderende werksmag is met 53% van die mense bo 40. Byna 20% van die werknemers is vir 'n jaar of minder in hul werk.

Tevredenheid onder verpleegsters en verpleegassistente bly laer as die bevrediging van werknemers in ander beroepskategorieë; Albei soorte werkers is sedert 2006 egter meer tevrede met hul fasiliteite, wat 'n volgehoue ​​opwaartse neiging toon.

Fasiliteite met hoër werksmagbevrediging het ook hoër gesinsbevrediging. En dit is getoon dat wanneer jy finansiële aansporings inpas, met beter prestasie kwaliteit verbeter ook.

Wat is die meeste

Verpleegpersoneellede het die volgende as belangrik vir hul werkstevredenheid gelys:

Vier van die top tien bestuurders waar personeel hul eie fasiliteit sal aanbeveel, is direk gekoppel aan effektiewe toesig en bestuur.

Bestuur gee om en luister

Daar is 'n gazillion boeke daar buite oor bestuur en leierskap. Vir my is Harvey MacKay die go-to-persoon in hierdie area. Omdat sy strategie vir werknemerbetrokkenheid eenvoudig is, werk dit. En dit kom neer op die kennis van jou werknemer. Hoe meer jy van jou werknemer weet, hoe meer sal jy regtig kan sorg en luister. Harvey het 'n hulpmiddel om jou te help om dit te doen en dit vryelik te versprei. Dit heet die MacKay 33, in wese 33 dinge om van jou werknemers te weet wat jou help om 'n meer omsigtige en empatiese leier te word. Sommige van hierdie het meer as een deel, dus die wiskunde verhoog nie tot 33 nie! Hier is hulle:

 1. Wat is hierdie persoon trots op? (watter trofeë, foto's, sertifikate, ens. kan gevind word by die persoon se lessenaar, in die kantoor, rondom sy / haar kleedkamer of werkarea?)
 2. Wat is die werknemer se houding teenoor onderwys?
 3. Woon hy / sy klasse by? Om 'n graad te volg?
 1. Hoe hou hy / sy sy / haar vaardighede huidiglik?
 2. Is hierdie persoon 'n leier? Hoe is leierskapsvaardighede of tekortkominge gedemonstreer?
 3. Wat motiveer hierdie persoon die meeste? Hoe kan ons hierdie motivering bevredig?
 4. Is hierdie persoon ingelig oor die hantering van vertroulike inligting? Beskryf.
 5. Hoe weerspieël hierdie persoon se buite aktiwiteite, belange en besorgdheid oor die maatskappy? (lidmaatskap, verenigings, toekennings, veeleisende tuisituasie?)
 6. Hoe aanvaar hierdie persoon kritiek? Hoe gereeld moet jy dieselfde fout regstel?
 7. Hierdie persoon is die meeste suksesvol om die werk te doen omdat (tegniese vaardighede, deursettingsvermoë, ondervinding, ens.)
 1. Hierdie persoon is die minste suksesvol om die werk te doen omdat (swak houding, gebrek aan ondervinding, beperkte probleemoplossingsvaardighede, ens.)
 2. Die grootste enkele krag wat hierdie persoon het, is _______________________. Gebruik ons ​​of onderbenut dit?
 3. Hoe sal ons voel as hierdie persoon vir die kompetisie gewerk het?
 4. Hoe bewus is hierdie persoon van sy / haar sterkpunte en hoe sal hierdie persoon van hulle gebruik maak?
 5. Hoe bewus is hierdie persoon van sy / haar swakhede, en hoe gaan hierdie persoon met hulle?
 6. Word hierdie persoon deur sy / haar eweknieë as 'n "kantoorpoliticus" beskou?
 7. Wie is hierdie persoon se mentor of rolmodel in die maatskappy?
 8. Is daar mense beter geskik om 'n rolmodel te wees? Hoekom? Indien wel, hoe moedig ons die verandering aan?
 9. Is hierdie persoon 'n spanspeler? Op watter maniere is hierdie persoon effektief op die span? Oneffektief?
 10. Is hierdie persoon 'n natuurlike onderwyser? Indien wel, hoe kan ons hierdie natuurlike onderrigvaardighede benut?
 11. Moet hierdie persoon 'n rolmodel wees vir iemand in die maatskappy? Indien wel, wie? Hoe kan dit die meeste effektief gedoen word?
 12. Is hierdie persoon 'n effektiewe woordvoerder vir die maatskappy? Sal hy / sy gemaklik wees om vir die maatskappy te praat? Indien wel, hoe kan ons hierdie talent effektief gebruik?
 13. Wat sê medewerkers oor hierdie persoon se werkverrigting? In sy / haar eie departement? In ander departemente?
 14. Hoe sal mede-werkers reageer as hierdie persoon 'n hoër vlak van verantwoordelikheid kry?
 15. Wat wil hierdie persoon oor vyf jaar wees? Oor tien jaar?
 16. Gegewe hierdie persoon se sterkte en swakpunte, hoe realisties is hierdie persoon se doelwitte?
 17. Wat het ons gedoen om hierdie persoon te help om hierdie doelwitte te bereik?
 18. Is daar enige uitdaging binne die maatskappy, wat hierdie persoon kan doen om hulle te help om sy / haar doelwitte te bereik?
 19. Watter opleidingsprogramme buite die maatskappy moet hierdie persoon voorbereid wees vir sy / haar volgende werk?
 20. Wat is die opleidingsgeleenthede op die werk om die persoon voor te berei vir vooruitgang, en hoe beplan ons spesifiek om dit te gebruik?
 21. Glo hierdie persoon enigiets of iemand blokkeer hul toekoms met ons maatskappy? ('n persoon, 'n vorige probleem, gebrek aan opvoeding, ens?) Is hul saak realisties?
 22. Wat was hierdie persoon se vlak van prestasie teenoor die vorige doelwitte?
 23. Voel jy dat hierdie persoon op die volgende hoogste vlak van gesag beter of slegter sal doen as in sy / haar huidige werk?
 24. Was daar duidelike en oop kommunikasie van ons doelwitte? Beskryf wat gesê is en wanneer.
 25. Hoe voel jy die doelwitte van hierdie persoon pas by die doelwitte van die maatskappy?

Deur jou werknemers beter te verstaan, kan jy die twee grootste bekommernisse wat hulle het, aanspreek en in die proses 'n meer effektiewe en empatiese leier word.