'N eis indien met Medicaid

Stap vir stap hulp

Medicaid is 'n gesondheidsversekeringsprogram vir lae-inkomste individue en gesinne wat nie gesondheidsorg kan bekostig nie. Die Sentrums vir Medicare en Medicaid Services (CMS) is die federale agentskap wat reguleer en toesig hou oor alle nasionale Medicaid-programme. In aanmerking kom ontvangers ontvang mediese sorg van verskaffers wat dan Medicaid vir dienste betaal. Daardie faktuur vind plaas op 'n plaaslike vlak sodat elke staat verskil in hoe die program geadministreer word.

Kom ons leer hoe om 'n eis by Medicaid in te dien.

Voordat jy kan reken, moet jy 'n verskaffer word

Verskaffers moet gelisensieer en geakkrediteer word volgens die spesifieke wette en regulasies wat van toepassing is op die diens wat aangebied word.

Voornemende Medicaid-verskaffers moet aansoek doen vir en ingeskryf word in die Medicaid-program, 'n verskaffer nommer ontvang, en instem tot sekere voorwaardes van deelname voordat betaling vir dienste gelewer kan word. Gaan met jou staat.

Wie jy beïnvloed hoe jy lêer

Die tipe eis wat u vir betaling betaal, hang af van hoe u as verskaffer geklassifiseer word. Die volgende entiteite dien institusionele eise in, byvoorbeeld:

Professionele eise word geliasseer deur:

'N eis indien

Die volgende is algemene riglyne. As daar 'n tema vir hierdie artikel is, is dit seker met u staat.

Oor die algemeen het u een jaar vanaf die diens of die laaste diensdag na die lêer.

Hier is 'n paar akronieme en definisies wat u kan help as u eisvorms navigeer.
MPN : Medicaid Verskaffernommer, Medikasie-uitgereikte 7-syfernommer ontvang by inskrywing.
NPI : Nasionale Verskaffer Identifiseerder, NPPES-uitgereikte 11-syfernommer op aanvraag ontvang.


Taksonomie Kode : 10-karakter kode wat verskaffer tipe en spesialiteit verteenwoordig.

  1. Verkry u spesifieke staat se eisvorm. State baseer gewoonlik hul eisvorms van 'n nasionale standaard wat deur die Nasionale Eenvormige Eiskomitee ingestel is. Vind 'n voorbeeld eisvorm.
  2. Baie van die eisvorm is selfverduidelikend en vanselfsprekend as u hersien word sodat ons areas wat meer kompleks is, kan gebruik deur die voorbeeldvorm in die bostaande skakel te gebruik. U sal dit dalk wil uitdruk. Die boonste helfte van die meeste vorms vereis die demografiese inligting oor die pasiënt en die versekerde (indien anders as die pasiënt). Die onderste helfte is toegewy aan die verskaffer of verskafferinligting.
  3. Item 14 - Datum van huidige siekte, besering - Die datum van huidige siekte of besering verwys na die eerste datum van siekte, of die werklike datum van besering.
  4. Item 17 - Naam van Verwysende Verskaffer - Voer die naam en geloofsbriewe van die professionele persoon in wat op die eis verwys, bestel of onder toesig van die diens (e) of voorsien (e). Item 17a - die verskafferidentifikators word aan die verskaffer toegewys. Item 17b: Gee die NPI-nommer van die verwyser in.
  5. Item 21 - Diagnose of aard van siekte of besering - Die diagnose of aard van siekte of besering verwys na die teken, simptoom, klagte of toestand van die pasiënt wat verband hou met die diens (e) op die eis. Noem nie meer as vier ICD-9- CM diagnose kodes nie.
  1. Item 24B - Voer die toepaslike tweesyferkode in van die plek van dienskode lys vir elke item wat gebruik word of diens wat uitgevoer word. Die Plek van Dienskode identifiseer die plek waar die diens gelewer is. Vind hulle hier.
  2. Item 24D - Prosedures, Dienste of Voorsienings - Voer die CPT- of HCPCS-kode (s) in van die toepaslike kode wat in werking tree op die diensdatum. Vind 'n omvattende lys by die Centers for Medicare en Medicaid Services.
  3. Dien die eisvorm in volgens die instruksies wat deur die staat se Medicaid-kantoor verskaf word. In baie gevalle mag u die eis slegs elektronies indien. Dit kan vereis dat u sekere sagteware vir oordragdoeleindes aflaai of verkry. Andersins moet u die eisvorm na die staat se Medicaid eisverwerkingseenheid faks of pos.

Omdat jy met die regering te make het, moet jy die instruksies noukeurig volg of dat eise afgewys word en dan weer ingedien moet word. Verstaan kodering sodat jy eise toepaslik kan inhandig, terwyl die rooi vlae in die proses verhoog word.