Die 4 A's van Alzheimer se siekte

Wat is die 4 A's?

Die 4 A's is vier woorde wat sommige van die hoof simptome van Alzheimer se siekte beskryf . Die A's verteenwoordig die volgende:

geheueverlies:

Amnesie verwys na geheueverlies en is dikwels die maklikste sigbare en algemene teken van Alzheimer se siekte. Geheueverlies in Alzheimer se siekte begin gewoonlik met die korttermyngeheue en vorder tot 'n afname in langtermyngeheue.

afasie:

Aphasia is 'n term wat gebruik word om gestremde kommunikasie te beskryf. Aphasia kan geklassifiseer word as ekspressiewe afasie , waar iemand nie die korrekte woorde kan vind of verkeerd kan sê nie, of ontvanklike afasie , waar die vermoë om taal te verstaan, te ontvang en te interpreteer, aangetas is. Afasie word algemeen beskou as die inkorting van spraak en taal, maar dit kan ook die lees- en skryfvermoë insluit.

apraksie:

Apraxia is 'n tekort aan vrywillige motoriese vaardighede. Soos Alzheimer vorder, kan die vermoë om sekere aktiwiteite van daaglikse lewe te verrig, soos om te bad en om aan te trek, afneem. Aktiwiteite soos stap en eet word moeiliker in die laat stadiums van Alzheimer se siekte.

Agnosie:

Agnosia is die inkorting van die vermoë om inligting uit die sintuie van gehoor, reuk, smaak, aanraking en visie te ontvang of korrek te verstaan. Byvoorbeeld, mense met Alzheimer se siekte is dikwels minder in staat om geure te identifiseer, of die gevoel van 'n volle blaas te verstaan.

Hulle kan ook nie geliefdes herken wanneer die siekte vorder nie.

Bronne:

Alzheimer Europa. Hoof kenmerke: Augustus 2009. Alzheimer se siekte. http://www.alzheimer-europe.org/EN/Dementia/Alzheimer-s-disease/Main-characteristics-of-Alzheimer-s-disease/Apraxia-Aphasia-Agnosia#fragment-2

Alzheimer se Stigting van Amerika. Toegang tot 31 Oktober 2014. Oor Alzheimer's. http://www.alzfdn.org/AboutAlzheimers/symptoms.html

Alzheimer se Stigting van Amerika. Toegang tot 31 Oktober 2014. Nasionale Geheue Screening. http://nationalmemoryscreening.org/alzheimers-symptoms.php

Amerikaanse Departement van Gesondheid en Menslike Dienste. Nasionale Instituut vir Veroudering. Toegang tot 31 Oktober 2014. Oor Alzheimer se siekte: Simptome. http://www.nia.nih.gov/alzheimers/topics/symptoms?utm_source=ad_fact_sheet&utm_medium=web&utm_content=symptoms&utm_campaign=top_promo_box

Amerikaanse Departement van Gesondheid en Menslike Dienste. Oktober 2008. Nasionale Instituut vir Doofheid en Ander Kommunikasie Disorders. Afasie. http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/pages/aphasia.aspx