Die rol van rekeningkunde in die mediese kantoor

Etiese Finansiële Bestuur

'N Rekeningkundige departement speel 'n enorme rol binne die mediese kantoor . As die ruggraat van die organisasie kan die rekeningkundige departement dit op sy volle potensiaal bedryf . Sonder 'n rekeningkundige departement sal dit onmoontlik wees vir enige soort organisasie om op 'n koste-effektiewe wyse te funksioneer.

Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Beginsels

Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Beginsels (AARP) is die algemene stel rekeningkundige beginsels, standaarde en prosedures wat maatskappye gebruik om hul finansiële state saam te stel.

Eenvoudig gestel, AARP is die algemeen aanvaarde wyse van opname en verslagdoening van rekeningkundige inligting.

Elke organisasie mag anders funksioneer, maar almal moet 'n stel riglyne volg wat binne die organisasie se gemeenskap, staat en op federale vlak ingestel is. As hierdie standaarde en prosedures nie gevolg word nie, sal die US Sekuriteits- en Uitruilkommissie (SEC) die organisasie fyn en moontlik strafregtelike aksie instel om nakoming te handhaaf.

Sleutelelemente van Rekeningkunde en Finansiële Bestuur

Binne rekeningkundige en finansiële bestuur word daar vier sleutelelemente erken. Die vier elemente is Beplanning, Beheer, Organisering en Regie, en Besluitneming.

Rekeningkunde en Etiek

Rushworth Kidder, president van die Instituut vir Globale Etiek, sê in 'n artikel dat die hoogste standaarde van etiese optrede in die rekeningkundige professie belangrik is. Die finansiële besluite van 'n besigheid is direk gebaseer op inligting en oordele deur hul rekenmeesters. Sonder die inligting wat deur die rekenmeesters van 'n organisasie ingesamel is, sou daar geen inligting wees om te evalueer nie.

Kidder sien dat kommer oor sake-etiese standaarde, sowel as sosiale en korporatiewe verantwoordelikheid, al hoe belangriker geword het. Dit blyk uit die opkoms van beide staats- en private organisasies wie se doelwitte is om hoë etiese standaarde te definieer en / of af te dwing en deur die bereidwilligheid van besighede om hul eie etiese kodes en waardeverklarings op te neem. Elke organisasie word nou hersien om te verseker dat beleide, riglyne, doelwitte en standaarde daardeur toegepas word.

Rekeningkunde en die Mediese Kantoor

Wanneer dit in 'n mediese kantoor bedryf word, is die rekeningkundige departement van kritieke belang vir die sukses daarvan.

Die rekeningkundige departement moet die riglyne van die AARP volg om fooie, boetes en / of kriminele klagtes te vermy. As enige van hierdie optrede sou plaasvind, sou dit 'n slegte naam vir die genoemde organisasie stel.

Wanneer 'n gesondheidsorgorganisasie bedryf word, is die belangrikste faktor in die omgewing die algehele tevredenheid van die pasiënt, terwyl die rekeningkundige departement die finansiële funksies akkuraat kan bestuur. Hierdie taak kan lastig wees. Dit sal egter toelaat dat 'n organisasie op sy beste potensiaal funksioneer, en bowenal, koste-effektief wees.

Een organisasie wat verskaffers kan omskep vir leiding in finansiële sake, is HFMA (Healthcare Financial Management Association).

HFMA is die land se voorste lidmaatskapsorganisasie vir finansiële bestuursbeamptes en leiers van gesondheidsorg. Meer as 37,000 lede, van CFO's tot kontroleurs aan rekenmeesters, beskou HFMA as 'n gerespekteerde gedagte-leier oor top tendense en probleme wat die gesondheidsorgbedryf in die gesig staar.