Verpleeghuis Administrateur Etiese Kode Ingevoer

Persoonlike gedrag onder aangeleenthede aangespreek

Die Amerikaanse Kollege vir Gesondheidsorgadministrateurs (ACHCA) het 'n opgedateerde Etiese Kode vir langtermynversorgers vrygestel as deel van hul verbintenis om uitnemendheid in langtermynversorgingsleierskap te bevorder.

Op 5 April 2014 het die ACHCA-direksie hersienings goedgekeur om verwagtinge van die ACHCA-kode vir etiek vir langtermynversekeringsadministrateurs te definieer.

Verbeterings sluit in diskriminasie taal wat reflekteer van huidige federale vereistes en spreek persoonlike gedrag as 'n administrateur, buiten professionele verantwoordelikhede.

Volgens die president en hoof uitvoerende beampte van ACHCA het Marianna Kern Grachek, MSN, CNHA, CALA, FACHCA, die Nasionale Vereniging van Langtermynbeheersadministrateursrade (NAB) die ACHCA-etiese kode as 'n hulpbron vir staatsrade en agentskappe aanvaar wat lankal lisensieer termyn sorg administrateurs. Die ACHCA-kode van etiek word op die ACHCA-afdeling van die webwerf op www.achca.org geplaas.

Daar is vier verwagtings wat in die Kode voorkom.

  1. Individue moet die welsyn van persone waarvoor versorging verskaf word, uiters belangrik hou.
  2. Individue moet hoë standaarde van professionele bevoegdheid en persoonlike gedrag handhaaf.
  3. Individue sal in alle aangeleenthede met betrekking tot hul professionele funksies poog om 'n professionele postuur te handhaaf wat die belange van die fasiliteit en sy inwoners uiters belangrik stel.
  1. Individue sal hul verantwoordelikhede teenoor die publiek, hul beroep en hul verhoudings met kollegas en lede van verwante beroepe nakom.

Die Verpleeghuisadministrateur

Die administrateur van die verpleeginrigting is 'n leier in die organisasie wat nie net sy bedrywighede reguleer nie, maar in groot mate ook verantwoordelik is vir die instelling van die kultuur.

Nou, meer as ooit, is ware leiers nodig op hierdie gebied van gesondheidsorg. Vind die loopbaan leer vir sukses in hierdie posisie.

Die Administrateur kan aan verskeie bronne rapporteer. As 'n entiteit van 'n County, kan die verhouding tot 'n raad van kommissarisse wees. 'N Nie-winsgewende mag het 'n direksie. 'N Private alleenstaande fasiliteit kan eienaars hê wat die administrateur rapporteer en vir fasiliteite wat deel van 'n stelsel is, kan die administrateur aan 'n stelsel vise-president rapporteer.

Verslagdoening aan die administrateur, afhangende van die grootte van die organisasie, kan die volgende direkteure wees:

Die Verpleeghuisadministrateur bestuur die voorsiening van geskoolde, intermediêre en rehabilitasiesorg op 'n 24-uur basis en verseker 'n gladde, hoë kwaliteit en professioneel aanvaarbare operasie. Die bekleër moet verseker dat die versorging en dienste wat verskaf word, voldoen aan die bevrediging van die inwoners, hul gesinne en dokters, en alle staats-, federale en plaaslike regulasies en wette.

Die Administrateur ontwikkel en implementeer verpleeginrigtingsbeleid en -prosedures om te voldoen aan die Federale, Staats- en Plaaslike vereistes en om lisensie-sertifiseringstandaarde te nakom.

Die beampte huur, monitor en bestuur die aktiwiteite van verskeie direkte verslae aan hierdie posisie in die implementering van hierdie beleide en prosedures. Hierdie posisie analiseer voortdurend departementele bedrywighede, evalueer die omgewing en toerusting wat nodig is vir effektiewe funksionering en implementeer enige nodige prosedureverandering.

Administrateur Eksamen - Etiek Reality Check

Die Nasionale Vereniging van Langtermynbeheerde Administrateursrade (NAB) bestaan ​​uit staatsrade of agentskappe wat verantwoordelik is vir die lisensiëring van langtermynversekeringsadministrateurs . Die basiese doelwit van die Vereniging is om hierdie rade en agentskappe by te staan ​​in die uitvoering van hul verantwoordelikhede in die lisensie en herlisensie van langtermynversekeringsadministrateurs.

Een van NAB se funksies is die ontwikkeling van die nasionale verpleeghuis administrateur eksamen.

Alle NAB-eksamens word opgestel om aan die toetsspesifikasies te voldoen wat geld vir die NHA-eksamenprogram. Hierdie toetsspesifikasies is gebaseer op die resultate van 'n werksanalise-studie wat elke paar jaar opgedateer word.

Die hoof doelwit van die NHA-eksamenprogram is om die publiek te beskerm deur te verseker dat kandidate vir lisensievereistes bevoegdheid demonstreer in inhoudsgebiede wat relevant is vir die praktyk as intreevlak-verpleeginrigting administrateur. NAB en PES installeer 'n aantal hersieningsprosedures om te verseker dat die NHA-toets items bevat wat relevant is om te oefen en is van kritieke belang om die bevoegdheid van 'n verpleeginrigting administrateur op inskrywingsvlak te assesseer.

Die eksamen dek vyf vakgebiede wat hieronder gelys word.

  1. Resident Sentrumsorg
  2. Menslike Hulpbronne (13%)
  3. Finansies (13%)
  4. Omgewing (15%)
  5. Leierskap en bestuur (21%)

Die Amerikaanse Vereniging vir Gesondheidsorgadministrateurs (ACHCA) is in 1962 gestig, en is die enigste professionele vereniging wat slegs toegewy is aan die professionele behoeftes van die langtermynversorgingsadministrateurs en bestuurders. Fokus op die bevordering van leierskapstyl, ACHCA bied professionele opleiding en sertifisering aan administrateurs van oor die hele spektrum van langtermyn sorg. Vir meer inligting oor ACHCA, kontak die nasionale kantoor by (202) 536-5120 of besoek www.achca.org.