Pasiënte se regte

Ken jou pasiënt se regte in die Amerikaanse gesondheidsorgstelsel

Watter regte het Amerikaanse pasiënte terwyl hulle deur die Amerikaanse gesondheidsorgstelsel navigeer? U het regte wat deur die wet toegestaan ​​en toegepas word, soos die Wet op Gesondheidsversekeringsportabiliteit en Aanspreeklikheid (HIPAA) . U het ook regte wat voortspruit uit die etiese praktyk van medisyne en basiese menseregte. Kom ons kyk na jou regte.

Die reg om met respek behandel te word

Alle pasiënte, ongeag hul middele of gesondheidsuitdagings, moet verwag word om met respek en sonder diskriminasie deur hul verskaffers, praktisyns en betalers te behandel.

Die reg om u mediese rekords te bekom

Die HIPAA-wet van 1996 bied pasiënte in die Verenigde State die reg om hul mediese rekords te bekom, insluitende dokters se aantekeninge, mediese toetsuitslae en ander dokumentasie wat verband hou met hul sorg.

Die reg op privaatheid van u mediese rekords

Die HIPAA-wet beskryf ook wie anders, behalwe u (die pasiënt), u rekords kan verkry, en vir watter doeleindes. Pasiënte word dikwels verbaas oor wie hierdie regte het. Toegang kan geweier word vir mense wat jy dalk dink toegang sou hê. Onbehoorlike toegang het gevolge.

Die Reg om 'n Behandelings Keuse te maak

Solank as wat 'n pasiënt as gesonde verstand beskou word, is dit beide sy reg en verantwoordelikheid om te weet oor die opsies wat beskikbaar is vir die behandeling van sy mediese toestand en dan maak die keuse wat hy voel, reg vir hom. Hierdie reg hou nou verband met die reg tot ingeligte toestemming.

Die reg tot ingeligte toestemming

Geen betroubare praktisyn of fasiliteit wat toetse, prosedures of behandelings uitvoer nie, sal dit doen sonder om die pasiënt of sy voog te vra om 'n vorm wat toestemming gee, te onderteken .

Hierdie dokument heet "ingeligte toestemming" omdat die praktisyn verwag word om duidelike verduidelikings van die risiko's en voordele voor die pasiënt se deelname te verskaf, maar dit gebeur nie altyd so deeglik as wat dit behoort nie.

Die reg om behandeling te weier

In die meeste gevalle kan 'n pasiënt behandeling weier , solank hy beskou word as in staat om gesonde besluite te neem, of hy het daardie keuse gemaak toe hy deur 'n skriftelike uitdrukking van gesonde verstand was (soos dikwels die geval is met die einde- lewensversorging).

Daar is 'n paar uitsonderings, Amerikaners wat nie behandeling kan weier nie . Hierdie uitsonderings beskou addisionele inkomste - wie of watter entiteit ondersteun die pasiënt.

Die reg om besluite te neem oor die einde van die lewe

Elke staat in die Verenigde State bepaal hoe pasiënte mag maak en regtens die besluite neem wat hulle maak oor hoe hul lewens sal eindig, insluitend lewensbeskermende maatreëls soos die gebruik van voedingsbuise of ventilators.

In ooreenstemming met die regte van hierdie pasiënte is 'n aantal pasiënte se verantwoordelikhede. Daar is ook 'n paar regte Amerikaners dink hulle het as pasiënte, wat ontbreek. Dit is belangrik dat jy bewus is van al hierdie dinge, sodat jy seker kan wees om stappe te doen om die sorg te verseker wat jy nodig het, wil en verdien.

As u glo dat u pasiënt se regte oortree is, kan u dit bespreek met 'n hospitaal pasiënt advokaat of u staatsdepartement se gesondheidsorg. Staan op en oefen jou pasiëntregte uit.