Wat lyk jou A / R-dashboard?

Die rekeninge ontvangbare (A / R) verslag is ontwerp om die finansiële gesondheid van die mediese kantoor te analiseer. Die doel van die A / R-verslag is om die debiteure van die mediese kantoor te kategoriseer volgens die tydsduur wat pasiëntrekeninge uitstaande is. Die veroudering, of aantal dae uitstaande, van pasiëntrekeninge, is belangrik om te identifiseer watter rekeninge tans onbetaal is en opgelos moet word.

1 -

Sleutel doelstellings
Fotodisk / Getty Images

Die belangrikste doelwitte van 'n A / R-verslag is:

2 -

Monitering van die A / R-verslag
Fotograaf se keuse RF / Getty Images

Die A / R-verslag is 'n belangrike bestuursinstrument wat die mediese kantoor toelaat om sleutelprestasie-aanwysers (KPI's) te monitor ten einde prosesse en aktiwiteite te evalueer, belangrike sakebesluite te neem en finansiële prestasie te verbeter. Die monitering van die A / R-verslag gee 'n aanduiding van waar die mediese kantoor in twee hoofareas is:

 1. Rekeninge Aktiwiteit: Die A / R verslag sal aandui wat gefaktureer is en wat tans op 'n daaglikse, weeklikse en maandelikse basis onbillik is.
 2. Versamelingdoeltreffendheid: Die A / R-verslag sal aandui wat versamel is, wat nie afgehaal is nie, en wat tans verouder of onbetaalde oortyd is.

3 -

Analiseer A / R data
Stockbyte / Getty Images

Die A / R-verslag stel bestuur in staat om die prestasie van die mediese kantoor te analiseer ten einde moontlike probleme te identifiseer wat ontstaan, die oorsaak van probleme wat bestaan, te identifiseer en die effektiwiteit van huidige prosesse en prosedures te bepaal. Ontleding van A / R-data laat bestuur toe om kritiese besluite te neem oor hoe om effektief rekeninge van 'n onbetaalde status na 'n betaalde status te verander.

Rekeningaktiwiteit

Versekeringseise moet binne 3 dae na die ontslagdatum gehef word. Hierdie 3-daagse venster laat 'n eis geskep word vir fakturering en bied tyd vir die eis wat nagegaan en geredigeer moet word vir akkuraatheid. Soms word rekeninge langer as 3 dae gehou in afwagting van verdere hersiening of inligting voor faktuur. Om tred te hou met hoe vinnig of stadig rekeninge by versekeringsbetalers ingedien word, bied insig in gebiede wat meer aandag benodig.

Versamelingdoeltreffendheid

Wanneer die AR-verslag aandui dat inkomste nie binne 30 dae na die ontslagdatum van die pasiënt afgehaal is nie, is dit 'n waarskuwing aan die bestuur dat daar 'n risiko vir die finansiële toestand van die mediese kantoor is. Ouer rekeninge is uitstaande pasiëntrekeninge wat langer as 30 dae is. Die A / R-verslag dui gewoonlik verouderingsrekeninge aan met die volgende inligting:

 1. Betaler naam
  • BCBS
  • kommersiële
  • HMO
  • aanspreeklikheid
  • Medicaid
  • Medicare
  • Selfbetaal
  • Werkers Komp
  • ander
 2. Rekeningorder
  • primêre
  • sekondêre
  • Tersiêre
 3. Aantal dae veroudering na ontslag
  • Dae 0 - 30
  • Dae 31 - 60
  • Dae 61 - 90
  • Dae 91 - 120
  • Dae 121 - 150
  • Dae 151 - 180
  • Dae 180+

4. Totale dollars uitstaande en persentasies

4 -

Bestuur gebaseer op A / R data
Fotograaf se keuse RF / Getty Images

Die oorhoofse doel van die A / R-bestuur is om die kortste insamelingsperiode as moontlik te behaal. Om te verseker dat kontantvloei voldoende is vir effektiewe bestuur, is die mediese kantoor verantwoordelik om sy inkomstepotensiaal te maksimeer.

Debiteurebestuur behels feitlik alle areas van die mediese kantoor. Suksesvolle rekeninge ontvangbare bestuur vereis 'n volledige begrip van hoe elke area of ​​departement betrekking het op en beïnvloed die inkomstesiklus en die A / R-versamelingstydperk.

Doeltreffende versamelingsopvolgings lei tot die spoedige oplossing van u mediese kantoor eise. Eisopvolg moet so gou as 7 tot 10 dae nadat jou eis vir betaling ingedien is, begin. Onmiddellike pogings om eise te betaal, sal nie net jou rekeninge ontvangbare dae verminder nie, maar ook kontantvloei verhoog.

Voldoende personeel met behoorlike versamelingsopleiding sal die gewenste uitkoms in die invorderingsfase van die inkomstesiklus voorsien. Mediese kantoorpersoneel moet bewus wees van die fundamentele stappe wat nodig is vir die doeltreffende opvolging van versekeringseise.