Die hoë risiko van demensie vir Afro-Amerikaners

Afro-Amerikaners het 'n hoër risiko van demensie as enige ander etniese groep in die Verenigde State. Van die nota, die Alzheimer Vereniging berig dat die Afrika-Amerikaanse demensie risiko ongeveer twee keer so is as van nie-Latino blankes en 65 persent hoër as dié van Asiatiese Amerikaners. Ander bronne sê dat die risiko vir Afro-Amerikaners selfs drie keer hoër is as nie-Latino-blankes.

Verskeie navorsers het gekyk na hierdie ongelykhede om te leer wat faktore kan bydra tot hierdie risiko vir Alzheimer se en ander tipes demensie .

Geïdentifiseerde Risiko's

Wanneer daar etniese ongelykhede in gevaar is vir enige gesondheidstoestand, is dit belangrik om te leer hoekom hierdie verskille teenwoordig is. Navorsing het bevind dat die volgende faktore moontlike bydraers tot 'n verhoogde demensie risiko vir Afro-Amerikaners is:

Kardiovaskulêre siekte is sterk gekoppel aan 'n verhoogde risiko van demensie, insluitende Alzheimer- en vaskulêre demensie . Kardiovaskulêre siekte sluit in gesondheidskwessies soos hoë bloeddruk en beroertes.

Hoë bloeddruk is meer algemeen in Afro-Amerikaners as ander etniese groepe, en dit ontwikkel ook vroeër in die lewe gemiddeld. Hoë bloeddruk is onafhanklik geassosieer met 'n hoër risiko om dementie te ontwikkel.

Die risiko van beroerte is hoër vir Afro-Amerikaners as vir ander etniese groepe.

Trouens, die National Stroke Association beraam die beroerte risiko vir Afro-Amerikaners is twee keer so hoog as vir nie-Latino blankes. Afhangende van die ligging en graad van die beroerte kan vaskulêre demensie as gevolg hiervan ontwikkel.

Laer inkomstevlakke en waargenome finansiële swaarkry is gekorreleer met laer kognitiewe funksionering.

Een studie na armoede en waargenome finansiële probleme was betrokke by deelnemers wat ongeveer 50 jaar oud was. Navorsers het bevind dat individue wat langer as 20 jaar volgehoue ​​armoede ervaar het, laer op kognitiewe assesseringstoetse gelewer het . Die deelnemers aan hierdie studie was hoogs opgevoed, wat daarop dui dat dit onwaarskynlik is dat daar 'n terugwaartse oorsaak was. Met ander woorde, hul hoër onderwysvlak verminder die kans dat laer onderwysvlakke of laer intelligensie die armoede eintlik ontwikkel het.

Afro-Amerikaners het 'n hoër risiko vir armoede as ander etniese groepe. Amerikaanse sensusinligting toon dat byna 'n kwart van die Afro-Amerikaners in armoede leef, terwyl minder as 10 persent van nie-Latino-blankes in armoede leef.

Die risiko van diabetes, wat verband hou met 'n verhoogde risiko vir Alzheimer se siekte, is aansienlik hoër in Afro-Amerikaners as ander etniese groepe. Alzheimer se siekte het die naam " tipe 3-diabetes " genoem as gevolg van die verband tussen die twee siektes.

Laer opvoedingsvlakke bied 'n beduidende risiko vir die ontwikkeling van demensie, terwyl hoër onderwysvlakke gedink word om demensrisiko te verminder, wat gedeeltelik verband hou met 'n toename in kognitiewe reserwe .

Tans is Afro-Amerikaners geneig om laer vlakke van onderwys te hê as nie-Latino-blankes. Wanneer die geskiedenis van ons land hersien word, word daar opgemerk dat ons stelsel baie Afrika-Amerikaners van toegang tot dieselfde onderwysstelsels verhoed dat ander bygewoon het. So onlangs as die 1960's was skoolonderrig afsonderlik vir Afro-Amerikaners, en befondsing vir daardie skoolopleiding was minder as vir wit skole. Voor hierdie tydperk was toegang tot gelyke onderwysgeleenthede nog minder. Stelselmatig verhoed ons land gelyke toegang tot onderwys, wat waarskynlik bydra tot 'n algehele laer opvoedingsvlak, wat verband hou met 'n verhoogde dementie-risiko.

Een studie wat by die 2017 Alzheimer-vereniging se Internasionale Konferensie aangebied is, het bevind dat stresvolle lewenservarings vir Afro-Amerikaners gekorreleer is met verminderde kognitiewe prestasie in die latere lewe. In hierdie studie het stresvolle lewenservarings die volgende ingesluit:

Die navorsers het opgemerk dat die vlak van opvoeding, die APOEε4-genstatus ('n geen wat mense met 'n groter risiko van dementie plaas) en die gemiddelde ouderdom ongeveer dieselfde oor ras in die deelnemers van die studie was en dus nie faktore was om die uitkomste van die studie.

Afro-Amerikaners in die studie het gemiddeld sowat 60 persent meer stresvolle gebeure in hul leeftyd beleef wanneer dit vergelyk word met nie-Latino-blankes. Hierdie gebeure is gekorreleer met verminderde kognitiewe funksionering in die latere lewe, soos blyk uit swakker prestasie op geheue en probleemoplossingstoetse. Vir Afro-Amerikaners was elke stresvolle lewenservaring gelyk aan vier jaar van kognitiewe veroudering.

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie studie nie die verband tussen 'n spesifieke demensie diagnose gemaak het nie, maar eerder gefokus op kognitiewe prestasie, wat bewys kan wees van en / of risiko vir 'n ligte kognitiewe inkorting en demensie.

Nog 'n studie wat tydens die 2017 Alzheimer se Internasionale Konferensie aangebied is, het die belangrikheid van 'n persoon se geboorteplek beklemtoon. Die navorsers het die kindersterftesyfers van verskillende lande in 1928 bestudeer. Na kruisverwysing van hierdie tariewe met mediese rekords, het hulle bevind dat Afro-Amerikaners wat gebore is in lande met hoë kindersterftesyfer, 40 persent meer geneig was om demensie te ontwikkel as Afro-Amerikaners wat gebore is in die lae kindersterftes state. Hulle was 80 persent meer geneig om demensie te ontwikkel in vergelyking met blankes gebore in laer kindersterfteslande. Blankes wat gebore is in hoë kindersterfteslande het nie 'n verhoogde risiko van demensie gehad nie, wat daarop dui dat hulle op een of ander manier "immuun" is vir die risiko's of gevolge van die sterftesyfers.

Terwyl een studie nie hierdie korrelasie verstewig het nie, het die navorsers opgemerk dat die verhoogde risiko bestaan ​​het selfs nadat diabetes, beroerte, gewig, onderwysvlakke en hoë bloeddruk oorweeg is. Hulle het teoretiseer dat erger toestande in die vroeë lewe dementie risiko later in die lewe kan verhoog.

Veelvuldige studies het bevind dat blootstelling aan chroniese stres die risiko van kognitiewe inkorting kan verhoog. Navorsing het bevind dat Afrika-Amerikaners 20 persent meer geneig is om sielkundige nood te ervaar as nie-Latino-blankes. Daarbenewens is Afrika-Amerikaners wat in armoede leef, drie keer so geneig as dié wat nie in armoede leef nie, om sielkundige nood te ervaar, en dus 'n verhoogde risiko van stres en moontlik kognitiewe inkorting.

Een studie het buurte as "benadeelde" geïdentifiseer deur die armoedevlakke, indiensnemingsvlakke, behuising en onderwysvlakke in ag te neem. Die navorsers het bevind dat deelnemers wat in benadeelde wyk woon, laer tellings gehad het op toetse wat onmiddellike geheue, kognitiewe spoed en buigsaamheid, werkgeheue en mondelinge leer gemeet het. Die navorsers het ook hoër vlakke van 'n Alzheimer se merker in die ruggraatvloeistof gevind van diegene wat uit hierdie laer sosio-ekonomiese wyk. Terwyl die navorsing nie eintlik getoets het vir die voorkoms van Alzheimer's in verskillende wyk nie, is laer kognitiewe tellings en die teenwoordigheid van Alzheimer se biomerkers gekorreleer met 'n hoër risiko vir demensie.

Afro-Amerikaanse versorgers en demensie

Soos vir ander etniese minderhede soos Latinos , word baie Afro-Amerikaners met demensie versorg deur familie versorgers. Daar word gereeld verwag dat Afrika-Amerikaanse familielede omgee vir geliefdes wat ouer word en siek word. Alhoewel hierdie rol meer as 'n normale verwagting en nie 'n las beskou kan word nie, het dit steeds betekenisvolle gevolge vir die persoon en hul versorger.

Afro-Amerikaners kan minder geneig wees om hulp te vra, 'n diagnose te soek of om met gemeenskapsbronne te skakel. Deel van die rede hiervoor mag verband hou met 'n gebrek aan verband of gevestigde vertroue in gesondheidsorgverskaffers en / of gemeenskapsondersteuningsorganisasies. Daarbenewens kan baie mense nie toegang tot gesondheidsorgdienste hê nie, in welke geval 'n diagnose nie eers tot later in die siekteproses sal plaasvind nie.

aanbevelings

Verskeie organisasies het gevra vir 'n opsetlike benadering om beter af te dien Afro-Amerikaners wat met demensie leef, sowel as hul familielede. Hulle stel verskeie strategieë voor, insluitend die volgende:

'N Woord Van

Die onproportionele voorkoms van demensie in die Afrika-Amerikaanse gemeenskappe is opmerklik en as gesondheidswerkers, vriende en bure, is dit noodsaaklik om op te tree. Dit kan oorweldigend wees as ons hierdie kwessie begin verstaan, maar die ontwikkeling van bewustheid en die deel van die kennis met ander is 'n kragtige en redelik eenvoudige eerste stap wat ons kan neem.

> Bronne:

> Alzheimer Vereniging. Afro-Amerikaners en Alzheimer's. http://www.alz.org/africanamerican/

> Alzheimer se Internasionale Konferensie. 2017. Vier studies beklemtoon rasseverskille in die risiko van dementie en voorkoms. https://www.alz.org/aaic/releases_2017/AAIC17-Sun-briefing-racial-disparities.asp

> American Heart Association. Afro-Amerikaners en Hartsiekte, Beroerte. Julie 2015. http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/MyHeartandStrokeNews/African-Americans-and-Heart-Disease_UCM_444863_Article.jsp#.WaGRJSiGPIU

> Barnes LL, Bennett DA. Alzheimer se siekte in Afro-Amerikaners: Risikofaktore en uitdagings vir die toekoms. Gesondheidsake (Projek Hoop) . 2014; 33 (4): 580-586. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4084964/

> Mayeda ER, Glymour MM, Quesenberry CP, Whitmer RA. Ongelykhede in dementie-voorkoms tussen ses rasse en etniese groepe oor 14 jaar. Alzheimer's & demensie: die tydskrif van die Alzheimer's Association . 2016; 12 (3): 216-224. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4969071/

> Geestesgesondheid Amerika. Swart en Afrika Amerikaanse gemeenskappe en Geestesgesondheid. http://www.mentalhealthamerica.net/african-american-mental-health

> Amerikaanse Buro van die Sensus, "Inkomste en Armoede in die Verenigde State: 2016. https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2016/demo/p60-256.pdf