Pasiënt se Handves van Regte

Daar is agt sleutelgebiede verwant aan pasiëntregte binne die mediese kantoor.

1 -

Die Reg op Noodbehandeling
Chris Ryan / Getty Images

Gesondheidswerkers het 'n verantwoordelikheid om mediese behandeling te verskaf aan enige persoon met 'n nood mediese toestand. Pasiënte het die reg op mediese behandeling, ongeag hul vermoë om te betaal.

Volgens EMTALA of die Wet op Mediese Noodhulpmiddels en Arbeidsverhoudinge, word 'n nood mediese toestand gedefinieer as "'n toestand wat hom manifesteer deur akute simptome van voldoende erns (insluitend ernstige pyn), sodat die afwesigheid van onmiddellike mediese aandag redelikerwys verwag kan word die pasiënt se gesondheid [of die gesondheid van 'n ongebore kind] in ernstige gevare plaas, ernstige benadeling vir liggaamlike funksies, of ernstige disfunksie van liggaamlike organe.

2 -

Die reg om te respekteer
Thomas Barwick / Getty Images

Die pasiënt se reg om te respekteer, andersins bekend as nondiskriminasie, is die reg om met waardigheid en respek behandel te word en word nie gediskrimineer nie, ongeag geslag, ras, ouderdom, nasionale oorsprong, etnisiteit, godsdiens, seksuele oriëntasie, geslagsidentiteit of uitdrukking, veteraan of militêre status, godsdiens of enige ander grondslag wat deur federale, staats- of plaaslike wetgewing verbied word.

Dit beteken ook dat pasiënte die reg het om menslik behandel te word en nooit onderworpe te wees aan vernederende behandeling deur enige gesondheidswerker nie.

meer

3 -

Die Reg van Ingeligte Toestemming
asiseeit / Getty Images

Die belangrikste reg wat 'n pasiënt het, is die reg van ingeligte toestemming. 'N Pasiënt moet slegs toestemming gee vir mediese behandeling indien hulle oor voldoende inligting oor hul diagnose beskik en alle behandelingsopsies beskikbaar is wat hy / sy kan verstaan.

Voordat 'n geneesheer enige behandelingsbehandeling kan begin, moet die dokter die pasiënt bewus maak van wat hy beplan om te doen. Vir enige behandelingsbehandeling wat bo mediese prosedures voorkom, moet die geneesheer soveel as moontlik inligting bekend maak sodat die pasiënt 'n ingeligte besluit oor sy / haar sorg kan neem.

4 -

Die reg om behandeling te weier
Bruce Ayres / Getty Images

Dit is 'n gegewe dat pasiënte sekere regte het, insluitend die reg op mediese behandeling in noodsituasies, maar hulle het ook die reg om mediese behandeling te weier. Uit 'n etiese oogpunt het dokters en ander gesondheidswerkers die verantwoordelikheid of plig om die lewe en gesondheid van 'n pasiënt te beskerm. Uiteindelik het die pasiënt die finale besluit oor die mediese behandeling wat hulle ontvang, selfs wanneer dit beteken dat hulle besluit om sodanige behandeling te weier.

meer

5 -

Die reg om te kies verskaffers
Jim Craigmyle / Getty Images

Alle pasiënte het die reg om die verskaffer te kies wat gesondheidsorgdienste aan hulle verskaf. Dit is tipies in verwysing na pasiëntverwysings van dokters en hospitale. Dokters en hospitale verwys dikwels na spesialiste, huishoudelike gesondheidsorg, langtermyn fasiliteite of ander gesondheidswerkers vir verdere sorg buite hul kundigheid of vermoë om kontinuïteit van sorg te bied.

Dikwels skend dokter- of hospitaalverhoudings 'n pasiënt reg om die verskaffer van hul keuse te kies.

meer

6 -

Die reg op privaatheid
Jochen Sands / Getty Images

Een van die basiese regte wat 'n pasiënt het, is die reg op privaatheid. Pasiënte het die reg om te besluit wie, wanneer en in watter mate hul privaat individueel identifiseerbare gesondheidsinligting openbaar gemaak word. Hierdie inligting sluit in, maar is nie beperk tot mediese diagnose, behandelingsplanne, voorskrifte, gesondheidsversekeringsinligting, genetiese inligting, kliniese navorsingsrekords en geestesgesondheidsrekords nie.

Vir pasiënte kan 'n gebrek aan privaatheid lei tot persoonlike verleentheid, openbare vernedering en diskriminasie.

meer

7 -

Die reg tot appèl
PhotoAlto / Frederic Cirou / Getty Images

Pasiënte het die reg op 'n regverdige hersiening of appèl van enige klagte teen dokters, hospitale of enige ander gesondheidsorgverskaffer. Die reg op appèl sluit in klagtes rakende:

8 -

Pasiëntverantwoordelikhede
Caiaimage / Rafal Rodzoch / Getty Images

Pasiëntverantwoordelikhede: pasiënte het 'n aantal verantwoordelikhede aan die mediese kantoor, insluitende aktiewe deelname aan hul behandelingsplan, tydige oplossing van hul finansiële verpligtinge en respekvolle interaksie met alle personeel.